• Monitor Jeugd terecht 2005

      Blom, M.; Laan, A.M. van der; Huijbregts, G.L.A.M. (WODC, 2005)
      Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd over de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de afdoening daarvan. Speciale aandacht wordt besteed aan first-offenders en recidivisten.