• Integratiekaart 2005 - De maatschappelijke integratie van migranten in de tijd gevolgd: trend- en cohortanalyses

      Bijl, R.V.; Zorlu, A.; Rijn, A.S. van; Jennissen, R.P.W.; Blom, M. (WODC, 2005)
      De Integratiekaart is een project van het WODC in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het doel is een instrument te ontwikkelen met behulp waarvan de integratie van allochtonen van de eerste en de tweede generatie door de tijd heen zo feitelijk mogelijk gevolgd kan worden. Een aantal cohorten nieuwkomers die zich Nederland hebben gevestigd zijn door de jaren heen gevolgd. Het rapport dat vorig jaar verscheen over de integratiekaart is te vinden in het vak Links. Er is ook een Engelse vertaling van dit rapport verschenen: The Integration Monitor 2005 ; the social integration of migrants monitored over time: trend and cohort analyses (Cahier 2005-16a). INHOUD: 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Demografische kengetallen 4. Onderwijs 5. Werk en uitkeringen: trends 1999-2003 6. Arbeidsmarkttransities: de immigrantencohorten uit 1999, 2000 en 2001 gevolgd 7. Contacten tussen allochtonen en autochtonen 8. Criminaliteit 9. Conclusies