• Balansverschuiving? - Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999

      Laclé, Z.D.; Krop, B.; Huls, N.J.H. (WODC, 2005)
      Dit onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van de beroepsethiek van het notariaat en de ontwikkelingen daarin sinds de invoering van de Wet op het Notarisambt 1999. Hierbij is ingegaan op a) de omgang met ethische dilemma’s door de individuele notaris en de kandidaat-notaris, en b) de activiteiten die op kantoorniveau plaatsvinden om de kennis van de beroepsethiek te vergroten en de beroepsethiek te bewaken. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het notariaat en marktwerking 3. Het hybride ambt 4. De beroeps- en gedragsregels 5. De directe omgeving van de notaris 6. Het notariële tuchtrecht 7. Bevindingen en conclusies