• Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2010 - Toelichting op de beleidsneutrale ramingen

      Moolenaar, D.; Huijbregts, G.; Velden, H. van de (WODC, 2005)
      In de afgelopen jaren zijn diverse ramingsrapporten verschenen, maar dit is het eerste rapport waarin over de hele justitiële veiligheidsketen wordt gerapporteerd. De ramingen die door het WODC worden gemaakt, zijn beleidsneutraal, dat wil zeggen dat ze uitgaan van gelijkblijvend beleid. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Vervolging meerderjarigen 5. Vrijheidsstraffen meerderjarigen 6. Minderjarige verdachten 7. Vervolging minderjarigen 8. Vrijheidsstraffen minderjarigen 9. Rechtsbijstand 10. Nawoord