• Recidivemeting onder deelnemers van nieuw Positief Initiatief

      Knaap, L.M. van der; Laan, A.M. van der; Wartna, B.S.J. (WODC, 2005)
      Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en heeft betrekking op de recidive na deelname aan de interventie “Nieuw Positief Initiatief” van PI Noord-Holland Noord. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Tevens biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.