• Recidivemeting onder deelnemers van Binnenste Buiten

      Knaap, L.M. van der; Laan, A.M. van der; Wartna, B.S.J. (WODC, 2005)
      Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en heeft betrekking op de recidive na deelname aan de interventie “Binnenste Buiten” van PCMI De Corridor. Tevens geeft dit onderzoek een globale indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep en van de achtergrondkenmerken die een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.