• Literatuurstudie naar de facilitering van de gewelddadige jihad

      Mascini, P.; Verhoeven, M. (WODC, 2005)
      Gebleken is dat internationale terroristische groeperingen gebruik maken van overheden, familie en (geest)verwanten en informele en illegale instituties. Het centrale doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de wijzen waarop de sociale omgeving de grensoverschrijdende activiteiten van internationale terroristen faciliteert. Nagegaan is welke rol de sociale omgeving speelt in de toegangs-, verblijfs- en communicatiestrategieën van internationale terroristen, de ontwikkelingen die zich hierin de afgelopen jaren hebben voorgedaan en de relevantie ervan voor de Nederlandse context. INHOUD: 1. Inleiding 2. Facilitering van de gewelddadige jihad: sociale afstand, fysieke nabijheid 3. Resultaten 4. Conclusie en discussie