• Eerste trendrapportage notariaat - Toegankelijkheid, continuïteit, kwaliteit en integriteit van het notariaat

      Voert, M. ter; Ewijk, M. van (WODC, 2004)
      Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘trendrapportage notariaat’. In verband met beleidsvorming en beleidsverantwoording is periodiek inzicht nodig in de mate waarin een goede uitoefening van de notariële kernfunctie is gewaarborgd. Na vrijlating van de notariële tarieven is het nodig zicht te houden op de ontwikkelingen van die tarieven. Uit de 'Eerste trendrapportage notariaat' geeft een beeld van de notariële beroepsuitoefening in het bijzonder aspecten als kwaliteit, integriteit, toegankelijkheid (tarief en spreiding van aanbod) en continuïteit. De toegankelijkheid van het aanbod aan notariële diensten is de afgelopen jaren toegenomen. Zowel in termen van het aantal vestigingen van kantoren, zelfstandige kantoren, als het aantal notarissen. De groei van het aanbod is de laatste jaren wel afgevlakt. De vraag naar notariële diensten neemt vanaf 2002 weer toe, zowel in de familiepraktijk, als in de onroerend goedpraktijk. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Toegankelijkheid van het notariaat 4. Continuïteit van het notariaat 5. Kwaliteit en integriteit 6. Conclusie