• Monitor Jeugd terecht

      Blom, M.; Huijbregts, G.L.A.M. (WODC, 2004)
      Ten behoeve van het programma Jeugd Terecht; Actieprogramma Aanpak Jeugdcriminaliteit 2003-2006 wordt jaarlijks gerapporteerd over de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de afdoening daarvan (incl. verwijzingen naar Halt en Stop). Speciale aandacht wordt besteed aan first-offenders en recidivisten. Dit project wordt jaarlijks herhaald. In 2005 is een verbeterde en geactualiseerde versie verschenen: Monitor Jeugd Terecht 2005. INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemeen overzicht geregistreerde jeugdcriminaliteit 3. Overzicht first-offenders 4. Overzicht recidivisten 5. Nabeschouwing