• Keuze van een gerechtelijk forum - Overwegingen van partijen, voor- en nadelen

      Baas, N.J. (WODC, 2004)
      Internationaal literatuuronderzoek naar de strategische overwegingen van partijen bij hun keuze voor een gerechtelijk forum en naar de voor- en nadelen van forumshopping. Er is alleen literatuur aangetroffen over de strategische overwegingen van partijen in civiele zaken in de VS. Uit de literatuurverkenning blijkt dat forumshopping zowel positieve als negatieve effecten kan hebben. Empirisch onderzoek naar forumshopping in Nederland zou kunnen laten zien welke effecten zich in ons land in de praktijk voordoen. De resultaten van de literatuurverkenning bieden daarvoor aanknopingspunten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Forumkeuze voor civiele zaken in de VS 3. Voor- en nadelen van forumshopping 4. Conclusie