Repository van het WODC

WODC Repository

De WODC Repository is de online bibliotheek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In deze bibliotheek publiceert het WODC alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur. Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het WODC.


The WODC Repository is the online library of the Research and Documentation Centre (WODC). The WODC publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example. A help page is available for advanced use of the search function.

If you have problems with the repository, please contact the WODC.
 

 • International approaches to police performance measurement

  Zürcher, E.; Eekelschot, L.; Wolcke, A.; Strang, L. (Rand Europe, 2023-11-21)
  The study had two main goals: To gather insights into how different police jurisdictions have approached performance measurement. To assess what lessons these approaches can offer for improving police performance measurement in the Netherlands.. A series of research questions were developed to meet these goals. These questions focused on the methods and indicators used to measure performance in a selection of ten policing jurisdictions,2 including the Netherlands; the stated purposes of the performance measurement; the reliability of the approaches; identified or potential adverse side effects of measuring performance; and examples of good or innovative practice in these areas. In addition, several research questions focused on the methods and indicators used to gain insight into the performance of the Dutch police; the aspects of policing not currently captured in this framework; the lessons that approaches to performance measurement in other jurisdictions may offer the Netherlands; and the transferability of these approaches to the Netherlands. To address these research questions, the study team conducted a targeted literature review and expert and stakeholder interviews in each of these jurisdictions, including the Netherlands. The team then selected five case study jurisdictions for more in-depth data collection and analysis: England and Wales, Israel, North Rhine-Westphalia (Germany), Seattle (United States) and Sweden. CONTENTS Introduction Methodological approach Police performance measurement in the Netherlands Case study 1: England and Wales Case study 2: Israel Case study 3: North Rhine-Westphalia Case study 4: Seatle Case study 5: Sweden Cross-cutting themes in police performance measurement Lessons for the Netherlands
 • Onder druk - Verkennend onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

  Abraham, M.; Miltenburg, Ch. van; Beune, R.; Klein Kranenburg, L. (medew.); Petersen, A. (medew.) (DSP-groep, 2023-11-20)
  De Nederlandse wetgeving biedt verschillende juridische procedures om de rechten van burgers te beschermen tegen onrechtmatig handelen van overheidsorganen. Bij een onjuiste behandeling, of een onrechtvaardig besluit, kunnen burgers procedures starten om de situatie recht te laten zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures, klachtenregelingen en Wob- of Woo-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur, per 1 mei 2022 vervangen door Wet open overheid). Deze wettelijke middelen kunnen echter ook op een oneigenlijke manier worden gebruikt en worden ingezet als middel om bestuurders en overheidsmedewerkers te intimideren (Boswijk, 2021; Klein Kranenburg et al., 2020a). Het gaat dan om een relatief nieuw fenomeen: het intimideren van politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers door middel van het inzetten van wettelijke middelen. We definieerden intimidatie in dit onderzoek als volgt: ‘gedragingen die het slachtoffer angst aanjagen’. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat is de aard en omvang van intimidatie jegens decentrale politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers middels wettelijke middelen, (hoe) wordt er tegen dit fenomeen opgetreden, en hoe zou er (aanvullend) hiertegen kunnen worden opgetreden? INHOUD Inleiding Aard en omvang intimidatie door wettelijke middelen Procedeerders en hun motieven Gevolgen voor slachtoffers Maatregelen Conclusies en aanbevelingen
 • De effectiviteit van de Top600-aanpak - Een rechtsvergelijkend recidiveonderzoek onder veelplegers

  Beijersbergen, K.A.; Tollenaar, N.; Kros, M.; Piersma, T.W.; Weijters, G. (WODC, 2023-11-16)
  De Top600-aanpak in de regio Amsterdam-Amstelland is één van de bekendere lokaal georganiseerde aanpakken van veelplegers van zogeheten high impact crimes (HIC) in Nederland. Deze veelplegers worden gekenmerkt door meervoudige en complexe problematiek, waarbij naast crimineel gedrag bijvoorbeeld sprake is van psychische en/of verslavingsproblematiek, een licht verstandelijke beperking, schulden en/of dakloosheid. Sinds 2011 onderwerpt de Top600-aanpak ongeveer 600 personen aan een persoonsgerichte en integrale aanpak, waarbij elk persoon op de Top600-lijst een zogenoemde regisseur toegewezen krijgt. De regisseur stelt in samenspraak met alle bij de persoon betrokken organisaties een plan van aanpak op en coördineert deze aanpak. Het doel van de Top600-aanpak is drieledig: recidivevermindering (door een duurzame gedragsverandering), het verbeteren van het toekomstperspectief en het voorkomen van instroom van de broertjes en zusjes (en kinderen) van Top600-personen. De aanpak richt zich enerzijds op straffen en lik-op-stuk en anderzijds op het begeleiden en hulp bieden. De Top600-aanpak is ondergebracht bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) en wordt uitgevoerd samen met meer dan 40 organisaties. In de huidige studie is onderzocht in hoeverre de Top600-aanpak effectief is in het terugdringen van recidive en dus in het bereiken van één van zijn doelen. INHOUD Inleiding Top600: opzet, theorie en eerder onderzoek Methode kwantitatief deel Methode kwalitatief deel Resultaten kwantitatief deel Resultaten kwalitatief deel Discussie en conclusie
 • De leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen - Een eerste scan van de literatuur

  Otten, K.; Barsegyan, V.; Maliepaard, M. (WODC, 2023-11-14)
  Door de Russische invasie in Oekraïne hebben veel Oekraïners hun land moeten ontvluchten. Meer dan 100.000 Oekraïense vluchtelingen verblijven op moment van schrijven in Nederland. Omdat zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB), wijkt het beleid voor deze groep op meerdere terreinen af van het reguliere asielbeleid. Vanwege de omvang van de groep, de beschermingsopdracht die Nederland ten aanzien van de groep heeft, en het afwijkende beleid dat voor deze groep geldt, is kennis over de leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen van groot belang. In de afgelopen anderhalf jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgekomen over Oekraïense vluchtelingen in Nederland en daarbuiten. In deze scan van de literatuur geven we een overzicht van de bevindingen van deze onderzoeken tot nu toe. De onderzoeken beslaan verschillende thema’s, regio’s, en methodes. De nadruk ligt op onderzoek dat is uitgevoerd in Nederland, aangevuld met Europees (al dan niet landen-vergelijkend) onderzoek. Samen geven ze een eerst beeld van de leefsituatie en positie van Oekraïense vluchtelingen.
 • Het WODC en vijftig jaar onderzoek

  Zebregs, S. (red.); Dijk, J. van; Smit, M.; Bijleveld, C.; Veerman, G.-J.; Kleemans, E.; Kogel, K. de; Laan, P. van der; Weijters, G.; Lensvelt-Mulders, G. (WODC, 2023-11-09)
  ARTIKELEN Inleiding Jan van Dijk - Vijftig jaar victimologie vanuit wetenschapshistorisch perspectief Monika Smit - Veertig jaar onderzoek naar alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland Catrien Bijleveld - Empirisch juridisch onderzoek. Een impressie en beschouwing Edward Kleemans - Wetenschappelijk onderzoek naar georganiseerde misdaad en opsporingsmethode Katy de Kogel - Biocriminologie en forensische zorg: controverse - opbloei - integratie Peter van der Laan - Vijftig jaar onderzoek jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht Gijs Weijters - Recidiveonderzoek in Nederland: een korte geschiedenis en blik op de toekomst Gerty Lensvelt-Mulders - Parels in het zand. Hoe het WODC zijn schatkist aan kennis wagenwijd openzet, ten dienste van beleid, wetenschap en samenlevingSAMENVATTING Vijftig jaar onderzoek, kennis, inzicht én impact. Voor u ligt een bijzonder themanummer van Justitiële verkenningen (Jv), geheel gewijd aan het gouden jubileum van het WODC. Een gouden jubileum is een bijzonder moment om bij stil te staan en op te reflecteren. Het WODC ontstond in 1973 uit het toenmalige Wetenschappelijk Voorlichtings- en documentatiecentrum (WVDC) van het ministerie van Justitie. Over de ontstaansgeschiedenis en de vroege jaren van het WODC is in het verleden al vaker in Justitiële verkenningen geschreven, bijvoorbeeld in het themanummer uit 1998 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Dit themanummer is opgebouwd rond de ontwikkeling van kennisgebieden waarin het WODC een rol speelde en nog steeds speelt. Daarnaast is ter afsluiting een bijdrage opgenomen van Gerty Lensvelt-Mulders, de huidige directeur van het WODC, waarin zij de plannen van het WODC voor de komende tien jaar uiteenzet. Uit deze afsluitende bijdrage blijkt duidelijk dat het WODC niet stilstaat, maar probeert mee te bewegen met zijn tijd. Het instituut past zich aan en hoopt daarmee relevant te blijven.

View more